Zadania i obowiązki

Zadania i obowiązki Konsula Honorowego Republiki Malty w okręgu województwa podlaskiego i lubelskiego.

Konsul honorowy podejmuje w swoim okręgu konsularnym działania na rzecz:

  • promowania i rozwijania przyjaznych stosunków i współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Malty,
  • ochrony praw i interesów Republiki Malty i jej obywateli mieszkających i działających na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego,
  • umacniania więzi między Republiką Malty a zamieszkującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obywatelami Republiki Malty,
  • współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowo-technicznej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Malty.