Konsul honorowy

Janusz Antoni Kazberuk urodził się 14 czerwca 1955 roku w Białymstoku.
W 1981 roku ukończył Wydział Technologii i Organizacji Budownictwa Politechniki Białostockiej. W ramach podwyższenia kwalifikacji zawodowych zdobył uprawnienia sanitarne i budowlane.

Prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczął 14 lutego 1984 roku. We wrześniu 1988 roku rozpoczął działalność w zakresie pozyskiwania i przetwórstwa runa leśnego w ramach PHZ „KASOL”.

PHZ „KASOL” jest firmą rodzinną. Janusz Antoni Kazberuk jest żonaty, ma dwóch synów, absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego, którzy pracują w firmie PHZ „KASOL”.

Janusz Antoni Kazberuk interesuje się sportem, czynnie uprawia narciarstwo, tenis i golf, jest również zapalonym myśliwym. Od 2002 roku pełni nieprzerwanie funkcję Prezesa Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego Golfstok Białystok. Jest miłośnikiem kultury i kuchni śródziemnomorskiej. Jego pasją są wina, które sprowadza do Polski. Sam także posiada niewielką winnicę.