Funkcje konsularne

Funkcje konsularne konsula honorowego Republiki Malty w Białymstoku polegają na:

  • ochronie na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego interesów Republiki Malty oraz jej obywateli, zarówno osób fizycznych jak i prawnych w granicach dozwolonych przez prawo międzynarodowe,
  • popieraniu rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych między Republiki Malty a Rzeczypospolitą Polską na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego,
  • popieraniu przyjaznych stosunków między Rzeczypospolitą Polską a Republiki Malty,
  • udzielaniu informacji organom Rzeczpospolitej Polskiej o warunkach i rozwoju życia handlowego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego Republiki Malty,
  • udzielaniu pomocy i opieki obywatelom Republiki Malty, zarówno osobom fizycznym jak i prawnym,
  • Konsul honorowy nie wykonuje obowiązków związanych z przyznawaniem wiz, paszportów lub dotyczących stanu cywilnego, obywatelstwa lub opłat konsularnych.