III Festiwal Dyplomatyczny w Białymstoku

W dniach 19-23 lutego 2018 roku w Białymstoku odbyła się III edycja Festiwalu Dyplomatycznego pod honorowym patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego i JM Rektora Uniwersytetu
w Białymstoku Roberta Ciborowskiego.
Jednym z gości Festiwalu był Konsul Honorowy Republiki Malty w Białymstoku – Janusz Antoni Kazberuk.

Plakat festiwal dyplomatyczny

W poniedziałek, na Wydziale Historyczno – Socjologicznym UwB, wykład inauguracyjny, który uroczyście otwierał Festiwal, poprowadził Prezydent Bronisław Komorowski.

Prezydent Bronisław Komorowski Festiwal dyplomatyczny Prezydent Bronisław Komorowski i Białostocki Korpus Konsularny

Wtorek, 20.02.2018, poświęcony był Stanom Zjednoczonym Ameryki – stosunkom dyplomatycznym z Polską oraz nowoczesnej dyplomacji USA. Wykłady poprowadzili dr Łukasz Niewiński, Ambasador Marcin Bosacki oraz Trina D. Saha.

21.02.2018 na Festiwalu gościli: Konsul Honorowy Republiki Finlandii Andrzej Parafiniuk oraz Sari Errikson (z Ambasady Republiki Finlandii w Warszawie, Uniwersytet w Helsinkach). Odbyła się prezentacja pt.: „Poznaj Finlandię” oraz wykład: „Fiński model edukacji”.
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, podczas spotkania „Międzynarodowy Białystok”, mieli okazję rozmawiać z Prezydentem Miasta Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim oraz z członkami Białostockiego Korpusu Konsularnego, m.in. z Konsulem Honorowym Republiki Malty w Białymstoku – Januszem Antonim Kazberukiem, Konsulem Honorowym Estonii w Białymstoku – Iwoną Wrońską, Konsulem Honorowym Rumunii w Białymstoku – Ewą Moroz-Ustymowicz oraz Konsulem Honorowym Finlandii
w Białymstoku – Andrzejem Parafiniukiem.

Spotkanie z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku 2 Spotkanie z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

Czwartek poświęcony był bezpieczeństwu narodowemu Polski oraz polityce wschodniej. Wykłady prowadzili: mgr Sylwia Ławrynowicz (Forum Młodych Dyplomatów Warszawa),
mgr Piotr Sosnowski (Akademia Obrony Narodowej), mgr Mariusz Dąbrowski (Centrum Studiów Polska-Azja, Uniwersytet w Białymstoku), dr Krzysztof Liedel (Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas) oraz dr Paweł Kowal (Instytut Nauk Politycznych PAN Warszawa).

Tematem spotkań w piątek, 23 lutego 2018 prowadzonych przez: mgr Sylwię Ławrynowicz (Forum Młodych Dyplomatów Warszawa), dr Marka Migalskiego (Uniwersytet Śląski w Katowicach), mgr Annę Mierzyńską (UwB Białystok), redaktora Jarosława Kuźniara były kultura, nowe media oraz dialog publiczny. Spotkania odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącym
w Białymstoku.
Festiwal zakończył się wykładem: „Kiedy i gdzie wymyślono narody? dr Marka Migalskiego.