Strona główna

Konsulat Honorowy rozwija współpracę między Maltą a województwami podlaskim i lubelskim.

Placówka służy pomocą w kwestiach prawnych i medycznych obywatelom Malty, którzy z przyczyn losowych znajdą się w trudnej sytuacji.